ЛАБІЛЬНІСТЬ
(від лат. labilis - нестійкість, рухливість) - гнучкість нервової системи та психіки, здатність до швидких змін у відповідь на подразнення. Л. має значення для перебігу процесів музичного навчання та виконавства.