ЛІНЕАРИЗМ
(від лат. linearis - лінійний) - принцип композиції, що спирається на розуміння музики як руху звуковисотної лінії, уявляючи мелодію візуально, графічно. Передумови Л. містить старовинна поліфонія. Л. отримав поширення в творчості А.Шенберга, П.Хіндеміта, Д.Мійо, І.Стравінського та ін. на ґрунті політональності, поліметрії, серіальності тощо.