КУРАНТА
(фр. courant - мінливий, плинний) - старовинний французький салонний танець італійського походження, поширений в XVI - XVII ст. Спочатку музика мала розмір 2/4 та пунктирний ритм, пізніше - 3/2 або 6/4, швидкий темп, урочистий характер. В старовинній танцювальній сюїті К. була другою частиною між алемандою і сарабандою. В інструментальній музиці К. зустрічається у Й.С.Баха, Г.Ф Генделя.