КУПЛЕТ
(фр.couplet) - 1. Розділ куплетної форми, який повторюється декілька разів з різними текстами (строфами). Музична побудова К. залежить від тексту і може складатись з двох періодів (аа bb), одного періоду, простої або складних форм, заспіву і приспіву тощо. 2. Частина форми куплетного рондо, що оновлюється.