КУЛЬТУРА ВОКАЛЬНА
- система норм звуковидобування, фонації, артикуляції, дикції, побудови фраз, емоційної насиченості співу тощо. К.в. досягається внаслідок систематичних спеціальних навчальних та репетиційних занять.