КОТИЛЬЙОН
(фр. cotillon) - парний бальний танець французького походження, де всі пари повторюють рухи першої під музику популярних танців (вальсу, мазурки, польки). Відомий з XVIII ст., але особливого поширення набув наприкінці ХІХ ст.