КОРИФЕЙ
(від гр. koryphaios - голова) - 1. В давньогрецькому театрі - проводир хору в трагедії, що був посередником між хором та акторами, з якими вступав у безпосередній контакт. 2. Провідний артист кордебалету. 3. В переносному розумінні - видатний діяч мистецтв, який має багаторічний досвід, найвищу майстерність та великі заслуги в певній науковій або мистецькій галузі.