КОРЕКЦІЯ
(від лат. correctio - виправлення, поліпшення) – усунення недоліків музичного розвитку або музично - виконавської техніки. Мета, завдання і методика К. визначаються видом порушення музичного розвитку та індивідуальними особливостями людини.