КООРДИНАЦІЯ
(від лат. соordinatio - узгоджувати) - встановлення взаємозв’язків між окремими діями органів та систем - слуху і голосу, непаралельних рухів рук диригента або інструменталіста тощо, між компонентами свідомості, художніми образами, поняттями музичної теорії та ін.