КОНЧЕРТО ГРОССО
(іт. concerto grosso - великий концерт) - віртуозний твір з кількох частин, де звучання оркестру протистоїть звучанню групи солістів (tutti - всі та concertino - мала концертна група), які протягом виконання всього твору наче змагаються. Найбільшого розвитку К.г. набув в творчості А.Кореллі, А.Вівальді, Й.С.Баха, Г.Ф.Генделя та інших, а в музиці ХХ ст. - Г.Камінського, Е.Кшенека, Б.Мартіну, М.Регера, Е.Тамберга, А.Шнітке та інших.