КОНЦЕРТ-МІТИНГ
- форма масової агітаційно - пропагандистської та музично - просвітницької роботи, поширена в перші пожовтневі часи.