КОНЦЕРТНА ФОРМА
- найбільш велика типова циклічна форма в інструментальній музиці XVII - XVIII ст., яка спирається на чергування відносно стійкої теми та інтермедій, в яких розвивається матеріал основної теми або самостійна тема.