КОНЦЕРТНА СИМФОНІЯ
- твір для групи солістів з оркестром, подібний до кончерто гроссо і сольного концерту, від якого К.с. запозичила тричастинну (інколи двочастинну) побудову, подвійну експозицію та каденції солістів. Серед авторів К.с. - Й.К.Бах, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен, Д.Бортнянський, К.Шимановський, С.Прокоф’єв та інші.