КОНЦЕРТИНО
(іт. concertino) - 1. Невеликий інструментальний твір з меншим масштабом частин циклу, призначений для скороченого складу виконавців, що наближує його до малих форм оркестрової музики - симфонієти, камерної симфонії тощо. 2. Група солістів в кончерто гроссо і концертній симфонії з довільним складом виконавців. 3. Інша назва інструменту -концертина.