КОНЦЕРТ
(іт.concerto - змагаюсь) - 1. Прилюдне виконання музичних творів. 2. Жанр великого, віртуозного за характером музичного твору для соліста (інколи двох - трьох) з оркестром у формі тричастинного сонатного циклу. 3. поліфонічний вокальний або вокально - інструментальний твір, який спирається на співставлення двох або кількох партій (співацьких голосів, органа, інструментального ансамблю).