КОНЦЕНТРИЧНА ФОРМА
(від лат. concentricus - той, що має спільний центр) - репризна багаточастинна форма дзеркально симетричної побудови, центральні частини якої повертаються у зворотному порядку (АВСВА або АВСВСВА).