КОНФІНАЛІС
(від лат. соn - спільно і finalis - кінцевий) - заключний тон (фіналіс) григоріанської мелодії, записаної в транспозиції.