КОНТРАПУНКТ
(нім. Kontrapunkt від лат. punctum contra punk-tum - крапка проти крапки) - те ж саме, що поліфонія. Поділяється на К. строгого стилю і К. вільного стилю. 2. Мелодія, що звучить одночасно з темою, інакше - протискладення. 3. Одночасне поєднання двох або кількох самостійних голосів (мелодій). 4.Назва твору, де переважає складна поліфонічна техніка - перетворення та перестановки тем (напр., 'Мистецтво фуги' Й.С.Баха). 5. В співацькій практиці та музичній теорії середніх віків та Відродження - позначення колективної імпровізації на основі одного занотованого голосу (тенора). 6. Розділ навчального курсу поліфонії.