КОНДУКТ
(від лат. conduco - веду, супроводжую) - жанр західноєвропейської вокальної музики, який з’явився близько 1140 р. та належав до нелітургійних і світських багатоголосних композицій. Витіснений з вживання мотетом.