КОНДАКАР
- давньоруська співцька книга, назва якої пов’язана з записами співів - кондаків за допомогою кондакарної нотації.