КОЛОР
(від лат. color - забарвлення, колір) - 1. В мотетах ХІІІ ст. прикраса, утворена, зокрема, шляхом повторення мелодичного звороту в певному голосі. 2. Остинатне повторення звуковисотної фігури в мотеті XIV - XV ст. (Ізоритмія). 3. Назва нот в нотації XIV - XVII ст., які під час запису кольором відрізнялись від інших (червоні серед чорних тощо).