КОЛИВАННЯ
- більш або менш точне повторення змін стану вібратора, яке є безпосереднім джерелом музичного звуку. К. характеризуються амплітудою - величиною відхилення вібратора від положення рівноваги; часом, протягом якого відбувається повне К., і частотою К. в одиницю часу (секунду). К. утворюють додаткові звуки (обертони), які сукупно дають натуральний звукоряд і визначають тембр звуку, К. від джерела звуку поширюються пружним середовищем, зокрема, повітряним.