КЛАУЗУЛА
(лат. clausula - завершення, закінчення) - 1. Багатоголосне закінчення окремих співів меси, остинатне повторення хоральної мелодії в тенорі та її ритмізація в остинатних фігурах. На основі К. в ХІІІ ст. виник жанр мотету. 2. До ХVIII ст. в музичній теорії - позначення закінчень музичної форми (Каденція).