КЛАСТЕР
(англ. cluster - гроно, скупчення, tone cluster - гроно звуків) - за визначенням Г.Кауела - співзвуччя, утворене щільним скупченням малих або великих секунд, що є обов’язковою умовою трактування цього скупчення, як К. До К. належать і пентакорди. К. поділяються на два різновиди - акорди або сонорні співзвуччя. До перших зразків К. з сонорним трактуванням належить 'Сцена бурі' з початку опери Дж.Верді 'Отелло'. Техніка К. набула поширення в музиці ХХ ст.