КЛАСИФІКАЦІЯ СПІВАЦЬКИХ ГОЛОСІВ
- визначення типу голосу за такими показниками: звуковий діапазон, темброві ознаки, сила звуку, теситурна витривалість, висотне положення перехідних звуків, а також об’єм ротової порожнини, розмір і положення гортані, хронаксія зворотного нерву. Лише комплексне оцінювання наведених показників дозволяє визначити тип голосу з високим ступенем вірогідності, хоча остаточний висновок можливий лише після тривалого навчання та співацької діяльності. Вокальній практиці відомі приклади переходу з одного типу голосу до іншого (З. Долуханова, Л.Божко, Ю.Гуляєв, В.Отдєльонов, В Нечитайло та ін).