КВАРТСЕКСТАКОРД
- друге обернення тризвуку з квінтовим тоном у басі, коли між басом К. і його основним тоном утворюється кварта, а між крайніми звуками - секста; звідси походить назва акорду. Позначається цифрами 6/4 або 4/6 (див. Додаток XIV).