КВАРТОЛЬ
- (від лат. quartus - четвертий) - особлива ритмічна фігура, що складається з чотирьох нот і за часом звучання дорівнює трьом нотам тієї ж тривалості. К. утворюється поділом три- або шестидольного такту на чотири рівні частини. Позначається цифрою 4 (див. Додаток XV).