КВАРТЕТ
(від лат. quartus - четвертий) - 1. Ансамбль з чотирьох музикантів - співаків або інструменталістів. За складом К. може бути однорідним (жіночий, чоловічий, струнний смичковий, дерев’яний духовий, мідний духовий тощо) і мішаним. Серед вокальних К. найбільш поширені чоловічий (І та ІІ тенор, баритон, бас) і мішаний (сопрано, альт, тенор, бас) ; серед інструментальних К.- струнний (І та ІІ скрипки, альт, віолончель). До складу К. можуть входити однотипні та різнотипні інструменти (напр., фортепіано та тріо смичкових і т.д.) 2. Музичний твір для чотирьох виконавців з окремою партією у кожного. До зразків К. належать вокальні К. М.Гайдна, О.Бородіна, Й.Брамса, Дж.Верді, Ф.Шуберта та ін.); інструментальні К. Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена, Ф.Шуберта (в формі сонатного циклу), Е.Гріга, Б.Бартока, К.Дебюссі, М.Равеля, С.Танеєва, Б.Лятошинського, Д.Шостаковича, Є. Юцевича (для чотирьох баянів) та інші. Широко відомі К. з опер, ораторій, реквіємів, мес і т.д.