КВАРТДЕЦИМА
(лат. quartdecima - чотирнадцята) - один із складених інтервалів, що охоплює 14 ступенів звукоряду і який можна розглядати як септиму через октаву; позначається цифрою 14. Мала К. охоплює 11 тонів, велика К. - 11 1/2 тонів. 2. Чотирнадцятий ступінь від того, що заданий.