КВАРТА
(лат. quarta - четверта) - 1. Один з основних інтервалів, який охоплює чотири ступеня звукоряду; позначається цифрою 4. Чиста К. охоплює 2 1/2 тони, збільшена К. (тритон)-3 тони, зменшена К. – 2 тони. 5. Четвертий ступінь від того, що заданий.