КВАДРАТНА НОТАЦІЯ
, римська хоральна нотація - система нотного запису, яка існувала в Західній Європі на межі ХІІ – ХІІІ ст. для запису хоралу, одноголосної та багатоголосної нелітургійної музики.