КВІНТСЕКСТАКОРД
- перше обернення септакорду, коли басовою опорою є терцевий тон. Назва походить від інтервалів квінти та сексти, що утворюються між басом і відповідно септимою і основним тоном акорду. Позначається цифрами 6/5 або 5/6 (див. Додаток XIV).