КВІНТОЛЬ
(від лат. quintus - п’ятий) - особлива ритмічна фігура, яка складається з п’яти нот і за часом звучання дорівнює чотирьом або шістьом нотам тієї ж тривалості. Утворена шляхом поділу чотири- або шестидольного такту на п’ять рівних частин. Позначається цифрою 5 a href="http://term.in.ua/dodatki/15-osobliv-ritm-chn-f-guri.html">(див. Додаток XV).