КВІНТОВЕ КОЛО
- система розташування тональностей за ступенем спорідненості у вигляді схеми, де мажорні та мінорні дієзні тональності розташовані за чистими квінтами вгору, а бемольні - за чистими квінтами вниз. На схемі К.к. - це позначення 12 пар енгармонічно рівних дієзних та бемольних тональностей, розташованих так, що кількість дієзів збільшується під час руху за годинниковою стрілкою, а кількість бемолів - проти неї (G + Asas, D + Eses, A + Bb, E + Fes, H + Ces, Fis + Ges, Cis + Des, Gis + As, Dis + Es, Ais + B, Eis + F, His + Deses + C). Таким чином, К.к. має по дві енгармонічно рівних тональності (одну дієзну і одну бемольну), тоніками яких є кожний з дванадцяти звуків хроматичного звукоряду.