КВІНТЕТ
(від лат. quintus - п’ятий) - 1. Ансамбль з п’яти виконавців - співаків або інструменталістів. За складом К. може бутиоднорідним (5 струнних смичкових, 5 дерев’яних духових, 5 мідних духових тощо) і мішаним (смичкові з духовими, дерев’яні духові з арфою тощо). Найбільш поширені такі К.: струнний смичковий (квартет смичкових з подвоєним альтом або віолончеллю), фортепіанний (струнний квартет і фортепіано). 2. Музичний твір для п’яти виконавців. До зразків належать К. Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Й.Брамса, С.Танеєва, Ф.Шуберта, Д.Шостаковича, Р.Шумана та ін., написані, як правило, у формі сонатного циклу. Вокальний К. може бути частиною опери, ораторії, кантати. 3. Струнна смичкова група симфонічного оркестру (перші та другі скрипки, альти, віолончелі, контрабаси).