КАРІЙОН
(фр. carillon - передзвін) - 1. Ударний музичний інструмент, комплект настроєних відповідним чином невеликих дзвонів, інколи з клавішним механізмом, з діатонічним або хроматичним строєм. К. був поширеним в Європі XVI - XVII ст., де встановлювався на баштах ратуш, дзвіниць, баштових годинників. В Німеччині XVIII ст. К. реконструйований в дзвонове фортепіано. 2. Один з регістрів органа. 3. Музична п’єса, яка імітує передзвони. 4. Див. Куранти.