КАНЦІОНАЛ
(від лат. cantio - спів) - 1. Загальна назва збірників гуситських пісень чеської церкви, григоріанських співів, а з середини XVI ст. - духовних співів протестантської церкви. 2. Німецький К. - збірка духовних співів протестантської церкви для спільного виконання церковним хором та общиною. 3. Збірки найбільш вживаних співів католицької церкви.