КАМЕРНИЙ СПІВ
- вид вокального виконавства, пов’язаний з художньою інтерпретацією романсів, пісень, ансамблів тощо в умовах невеликого концертного приміщення. К.с. вимагає специфічної, інтимної музики, тексту та відповідної інтерпретації.