КАМЕРНА ОПЕРА
- невелика, звичайно одноактна опера з кількома солістами та невеликим (камерним) складом оркестру (напр., 'Моцарт і Сальєрі' М.Римського - Корсакова).