КАДЕНЦІЯ
(іт. cadenza - закінчення) - 1. Мелодичний або гармонічний зворот (послідовність акордів), який закінчує музичний твір, його частину або окрему побудову (речення, період), встановлюючи певну тональність твору або його частини. К. поділяються на повні, що закінчуються тонікою, половинні, із закінченням на домінанті, рідко на субдомінанті та перервані, коли відбувається відхилення від тоніки. 2. Вільна віртуозна вокальна або інструментальна імпровізація (найчастіше в концертах); як правило, це соло виконавця перед закінченням арії чи п’єси. Раніше композитори надавали виконавцям право створювати К., однак Л.В.Бетховен почав сам записувати К., що надало творам органічної завершеності.