КІРІЄ
(від початкових слів меси 'Кyrie eileson' - 'Господи, помилуй') - початковий розділ католицької меси, який також входить до складу реквієму. Самостійного художнього значення К. набуває в творчості Й.С.Баха, В.А.Моцарта, П.Чайковського, Ф.Шуберта та інших композиторів.