ЗНАМ’Я
, знамена - безлінійні знаки, які використовували для запису давньослов’янських співів (див. Крюки).