ЗМЕНШЕННЯ
- відтворення мелодії, мотиву, ритмічної фігури тривалостями, які менше у півтора, два, три і т.д. рази менше основної. Застосовується як засіб варіювання теми в мотетах і месах XIV - XVI ст. і тематичної концентрації в багатоголоссі.