ЗДІБНОСТІ
- індивідуальні психофізіологічні властивості людини, які необхідні для успішної музичної діяльності - набуття спеціальної музичної (диригентської, співацької, інструментальної, хорової та ін.) діяльності. Для викладацької роботи з музики необхідні відповідні музично-педагогічні З. - крім суто музичних, комунікативність, перцептивність, емоційна стійкість, креативність, прогностичність, зосередженість тощо.