ЗВУКОЗАПИС
- фіксація звукових коливань, здійснювана за допомогою спеціальних пристроїв на звуконосіях (грамплатівці, магнітофонній стрічці, кіноплівці, компакт - дисках тощо). Апарат для З. розробили Т.Едісон та незалежно від нього Т.Кро в 1877 році. З. дозволяє фіксувати звукові культурні та історичні цінності, які мають непересічне значення для людства. З. відкрив нові перспективи для музичного мистецтва в ХХ ст., вплинув на всі його сфери, перетворив звучання в предмет масового виробництва, викликав суттєві зміни в композиції, виконавстві, сприйманні музики.