ЗВУКОВА СИСТЕМА
- висотна організація музичних звуків. З.с. є матеріальним втіленням смислових відносин звуковисотної структури - ладу і строю, яка передбачає наявність ряду музичних звуків та їх визначених, зафіксованих співвідношень. З.с. віддзеркалює рівень розвитку, логічні зв’язки та упорядкованість музичного мислення. Термін З.с. вживається в різних значеннях, а саме: 1. Звукова сукупність у визначених межах - пентатоніка, додекафонія, діатоніка, пуантилізм тощо. 2. Упорядковане розташування звукових елементів - звукоряди,інтервали, тризвуки та їх обернення, акорди тощо. 3. Якісні зв’язки, функції звуків - значення тонів у ладах та ін. 4. Співвідношення звуків, стрій - Піфагорів, натуральний, темперований, рівномірно - темперований та ін. (Див. Гармонія, Діатоніка Додекафонія, Звукоряд, Пентатоніка, Пуантилізм, Сонористика , Хроматизм).