ЗБІЛЬШЕННЯ
- 1. Відтворення мелодії, мотиву, ритмічної фігури тривалостями, які у півтора, два, три і т.д. рази більше тривалості основного виду (З. полуторне, подвійне, потрійне тощо). Виступає засобом розвитку, мелодико - фактурного розвитку, примноження сили звучання. 2. В мензуральній нотації - позначення З. тривалості ноти.