ЗАТАКТ
- 1. Неповний такт, з якого починається мелодія, музична фраза або твір. З. передує повному такту. 2. Див. Ауфтакт.