ЗАДАТКИ
- природжені анатомо-фізіологічні риси індивіда, передумови його розвитку. З. є основою здібностей та інших психофізіологічних властивостей людини. Для ефективної музичної діяльності необхідною передумовою є музичний звуковисотний, тембровий, динамічний, гармонічний, інтонаційний, внутрішній слух тощо, а також вокальний слух, що розвиваються в процесі цілеспрямованої навчальної діяльності, без якої розвиток З. неможливий.