ЖЕСТИ
(від лат. gesta - діяння) - виражальні рухи рук, пальців, якими надається додаткова виразність виконанню музичного твору. Система Ж. складає основу диригентської майстерності, а також є невід’ємним складником мистецтва балету. Див. Мануальна техніка.